Regulamin - Wernisaż Sztuki

w_inter
Przejdź do treści
  Regulamin obowiązujący na tym wortalu.

  Regulamin niniejszy dotyczy komentowania na wortalu „wernisaż” i określa zasady wymiany komentarzy, informacji i opinii.
   Komentarze czy informacje albo własne opinie, może napisać każdy, kto ogląda i przeczyta treści umieszczone na niniejszym wortalu.
  Wortal  „wernisaż”, to miejsce do prezentacji dzieł sztuki.
   Nie weryfikuję zamieszczanych treści pod kątem ich rzetelności czy prawdziwości i nie ingeruję w ich treść     jeżeli są zgodne z prawem. Nie ponoszę też żadnej  odpowiedzialności za treści zamieszczane przez      
 komentujących.  Każdy kto przekazuje do zamieszczenia na niniejszym wortalu jakichkolwiek dzieł czy treści oświadcza, że jest ich twórcą lub autorem. Zamieszczać można wyłącznie dzieła i prace własne.
  Nie  wolno na niniejszym wortalu naruszać zasad Netykiety. Tych, którzy nie  wiedzą co to jest Netykieta,     odsyłam do Wikipedii, gdzie to jest dosyć dobrze wyjaśnione.
  Zabrania się piszącym komentarze czy opinie, pisania jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem, czy   
 wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej lub też propagujących  przemoc.   
 Niedopuszczalne jest także pisanie treści uznanych powszechnie za wulgarne, niemoralne i obelżywe.
  Nie wolno w komentarzach umieszczać reklam czy linków prowadzących do różnych stron WWW.
Nie wolno też w treści komentarzy pisać żadnych adresów do stron  WWW.
  Nie wolno - w związku z ustawą O Ochronie Danych Osobowych - pisać żadnych treści, które by były z tą   
 ustawą niezgodne. Nie wolno w komentarzach rozpowszechniać żadnych materiałów chronionych prawem   
autorskim, jeżeli komentujący nie jest właścicielem tych praw. Do umieszczania treści reklamowych i reklam na wortalu „wernisaż” jest uprawniony wyłącznie właściciel tego wortalu.
Zastrzegam sobie prawo do usuwania bez ostrzeżenia, wpisów od osób naruszających postanowienia tego
 regulaminu. Zastrzegam sobie również prawo do zablokowania uczestnika komentarzy, który nie będzie się stosował do zasad zawartych w tym regulaminie. Każdy zamieszczający na tym wortalu komentarze, wypowiedzi czy opinie, robi to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Tym samym ponosi osobiście wszelką i pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw.
  Piszący kometarze na wortaluwernisaż”, wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich
 stronach wortalu „wernisaż”.
   Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, który jest stale dostępny na niniejszym
 wortalu. Uczestnicy dyskusji i komentarzy o zmianach w Regulaminie nie będą oddzielnie powiadamiani
  Autor niniejszego wortalu, nie zbiera żadnych danych osobowych ani informacji adresowych IP dotyczących uczestników komentarzy.
Regulamin obowiązuje od dnia 30-08-2020.

Wernisaże

© 2020 Wernisaże - Wszystkie prawa zastrzeżone
 
Wróć do spisu treści