II Horak Wiesław - C.D. życiorys twórczy - Wernisaż Sztuki

w_inter
Przejdź do treści
Nie jest podatny na wpływy innych artystów, wypracowuje sam swoją technikę, humorystycznie określając ją malarstwem nieokrzesanym. Nie nadaje tytułów swoim pracom, pozostawia to wrażliwości odbiorców, niczego nie chce sugerować. Przez cztery lata prowadził zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Sam pobiera lekcje z zakresu rysunku i malarstwa, lecz wszelkie uwagi filtruje po swojemu, taki indywidualista. Zajmuje się również fotografią pikturalną.                            Do galerii ->
© 2020 Wernisaże - Wszystkie prawa zastrzeżone
 
Wróć do spisu treści